Vezetőképzés a Szlovák Cserkészszövetségben

Dudich Tamás | 2020. november 25.
Mint azt sokan tudjátok Szlovákiában több cserkészszövetség is működik, ezek közül a legnagyobb a Szlovák Cserkészszövetség. Taglétszáma jelenleg kb. 7700 cserkész.

SLSK VK
(SZMCS)

Az oktatás/vezetőképzés fontos része a Szlovák Cserkészszövetségnek. A vezetőképzésért az oktatási bizottság (Rada pre vzdelávanie) a felelős szerv a szövetségben. Élén a bizottság elnöke áll, aki egyúttal az elnökség tagja is. A bizottság feladata biztosítani az oktatás, vezetőképzés feltételeit, felügyeli ezeknek minőségét, különböző kiadványokat, belső szabályzatokat ad ki, amelyek ehhez a tematikához köthetőek. Feladata szervezni a vizsgabizottságokat. Vizsgabizottsági tag csak képzői képesítéssel lehet valaki. Képzéseik a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium által akkreditálva vannak.

A vezetőképzés egyes szintjei az úgynevezett Erdei Iskolákban (lesná škola) valósulnak meg. Összesen 14 törzs működik jelenleg az egyes képzési szinteken.

Mindegyik szintnek van egy előírt tananyaga – kötelező előadások (és óraszámok), amelyeket a képzésnek tartalmaznia kell. Ezen felül természetesen tartalmaznak különféle érdekes előadásokat, foglalkozásokat. Mindegyik képzési szintnek kialakították a kompetenciaprofilját. Törekednek arra, hogy a képzések során minél többet használják a nem formális oktatás eszközeit, élménypedagógiai módszerek tömkelegét építik a képzéseikbe.

A vezetőképzés 4 szintje a következő:

1. szint - Radca (Őrsvezető)

Radcovský kurz – őrsvezető képzés: A képzéseket az egyes kerületek rendezik meg (kerületi tisztek, a vezetőképző tiszt és a képzőgárda által valósul meg). Ez egy több hétvégés képzési rendszer, a végén vizsgákkal.

2. szint - Líder (Vezető)

Líderská rangerská škola (LRŠ): A jelölteket a rajban való aktív segítésre neveli. Segíti a jelöltek vezetői kézségeinek fejlesztését. Ez egy új képzési forma, 3 fajtája létezik:

  • Equilibrium
  • Stromorast
  • Vulkán

3. szint - Vodca (Segédtiszt)

A képzés elvégzésével alapíthat valaki csapatot, lehet csapatparancsnok. A képzések Gillwell-rendszerűek, és vizsgával illetve egy projekt megvalósításával végződnek.

Vodcovská lesná škola  (VLŠ): Szintén 3 féle lehet.

  • SELŠ - Szlovák Ökumenikus Erdei Iskola – a legrégebbi képzés ezen a szinten. A lelki fejlődésre fókuszál a legjobban.
  • Planéta (Bolygó) - a globális oktatást helyezi előtérbe.
  • Safari (Szafari) - leginkább a programra, nevelésre fókuszál.

4. szint – Inštruktor (Cserkésztiszt)

Gilwellská inštruktorská lesná škola (GILŠ): A Cserkészek Világszervezete (WOSM) által elismert Woodbadge képzés – tiszti szint. A leendő szövetségi vezetőket neveli ill. fontos profilja a kiképzőképzés. Emellett számos más hasznos tudással vértezi fel a jelölteket. Az instruktor Gillwell nyakkendőt hord, gillwelli fakadkákat (wood badge) és a kettős fonatú nyakkendőgyűrűt (woggle).

Ezen kívül léteznek a szabad modulok. Ezek azok a tanfolyamok, amelyek a csapat- és rajműködést segítik, mint például a jog, keretmese, program, cserkészet alapjai, adminisztráció.

Szabad tanfolyamok

Ide azok a tanfolyamok, iskolázások, szemináriumok tartoznak, amik specifikus témával foglalkoznak. Ezekből nagyon szerteágazó a kínálat. Csak párat említek meg a teljesség igénye nélkül:

  • SAZ- elsősegélytanfolyamok,
  • Moruša (Eperfa) – hétvégés képzés csak lányoknak,
  • Cassiopeia - KCS vezetéssel fogalkozik,
  • NAVS- vizicserkészek tengeri akadémiája.

Dióhéjban ennyi is lenne. Miért választottam ezt a témát? A Szlovák Cserkészszövetséggel immáron 13 éve aktívan együttműködök. Voltam képző is a Kapitánska lesná školában (Vízivezető-képző tábor). Illetve a résztvevője jelöltje voltam a 2019-es Woodbadge képzésnek. Hogy miért döntöttem úgy, hogy résztvevője leszek ennek a képzésnek. A vezetői továbbképzésről szóló Zoom beszélgetésben erre is kitérek.

Hadd osszak meg veled egy érdekességet: Beszédes Lajos 1930-ban szintén egy ilyen Erdei Iskolát (tiszti tanfolyamot) végzett azzal a feltett szándékkal, hogy megszervezi majd a magyar nyelvű cserkésztiszti tanfolyamot. Ezt 1934-ben és 1935-ben valósította meg a Magas–Tátrában.

És végül, ha kedvet kaptál, hogy esetleg részt vegyél valamelyik képzésen, nyugodtan keress meg, kicsit részletesebben is tudok tájékoztatást adni. A lehetőség adott. November 28-án, szombaton, a konferencia alkalmával nyugodtan keress meg a szabad beszélgetések során.