Az aradi tizenhárom 

Viszlay Eszter | 2022. október 6.
Ez egy olyan dolog, amit nem kérdőjeleznénk meg. Egy szám, egy adat, kész, pont, ennyi. De ha azt mondom, hogy igazából nem is tizenhárman voltak?

Október 6. Aulich Lajos, Dessewffy Arisztid, Török Ignác és még sorolhatnám. Egy dátum, néhány név és egy szempillantás alatt minden magyar embernek ugyanaz ugrik be. Szomorú ez a nap egy egész nemzet számára. Sokan feketébe öltöznek ezen a napon, még többen megemlékeznek a gyakran emlegetett aradi tizenháromról. Igaz, ott van a lelkünkben a gyász, de emellett a tiszteletadás és a büszkeség is helyet kap.

Szép gondolatok voltak az előzőek, de lehet egyesek már unják, hogy minden éven ugyanazt ismételgetik a kivégzettekről. Lehet megunták, hogy minden iskolai vagy városi rendezvényen évről évre ugyanazok a gondolatok, ugyanazok a tények hangzanak el. De ennyi lenne az egész? Felvirradt október 6-ának reggele, kivégeztek néhány embert és ennyi? Bizony vannak dolgok, amiket a megemlékezéseken és a történelem órákon nem igazán emlegetnek. Lehet lényegtelennek tartják, vagy nem oda illőnek, de tovább olvasva rengeteg dolgot megtudhattok.

aradi13
(forrás: blog.hu)

Gyakran emlegetik őket úgy, hogy az „aradi tizenhárom”. Ez egy olyan dolog, amit nem kérdőjeleznénk meg. Egy szám, egy adat, kész, pont, ennyi. De ha azt mondom, hogy igazából nem is tizenhárman voltak? Nem sokan tudják, hogy Haynau magyar honvédtisztek elleni bosszúja nem Aradon indult el. 1849 augusztusában lőtték főbe Hruby Gyulát, majd 1850 februárjáig további három tisztet végeztettek ki Aradon. Ezek nem voltak mások, mint Ormai Norbert, Kazinczy Lajos (Kazinczy Ferenc fia) és Ludwig Hauk alezredes. Lenkey János kivégzésére is sor került volna, de ő az aradi várbörtönben megtébolyodott, majd meg is halt ott. Tehát ha Lenkey vezérőrnagyot nem is számoljuk, akkor is összességében 17 emberről beszélünk.

Konkrétan a kivégzésről általában nem sok szó esik, de most erről is megtudhattok számotokra új dolgokat. A kivégzések sorrendjének és mikéntjének megtervezése alapos meggondolást igényelt. A legutolsó kivégzett büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai halálát. Igaz, Damjanich okozta a legtöbb bonyodalmat a császáriaknak, így az utolsó hely őt illette volna meg, de Haynau személyes bosszúja ezt felülírta, úgyhogy Vécsey került az utolsó helyre. Nem mindegyiküket egyforma módon végezték ki. Négyüket golyó általi halálra ítélték, míg a többieket felakasztották. Október 6-án, reggel fél hatkor dördültek el az első lövések. A négy golyó általi halálra ítélt közül Kiss Ernő kivételével mindegyikük azonnal eltávozott közülünk. Mivel Kiss Ernőt csak a vállán érték a lővések, ezért őt csak másodjára sikerült kivégezni. Reggel hat órakor kezdődött meg a többi aradi kivégzése, őket felakasztották. Érdekesség, hogy Török Ignác szívrohamot kapott, mielőtt a hóhér munkához látott volna. Az ítéletet ettől függetlenül végrehajtották.

Amint már említettem korábban, Vécsey Károllyal végeztek utoljára. A többi honvédtiszt sorban elbúcsúzhatott egymástól, azonban ez neki nem adatott meg. A legenda szerint ő odalépett Damjanich holttestéhez és megcsókolta a kezét. Vécsey büntetésének súlyosságához az édesapja is hozzájárult, ő is szorgalmazta azt, hogy a lehető legrosszabbat kapja. Vécseyt a család szégyenének tekintették, ki is tagadták a családjából.

Franz Bottnak hívták a hóhért, aki az akasztottak kivégzéséről gondoskodott.  Fia későbbi állítása szerint Damjanich János nagy tisztelője volt. A kivégzések után, amikor hazatért, a vértanúk ruháit magával vitte, Damjanich köpenyét pedig maga is viselte.

honvédek
(forrás: budaihonvedek.hu)

Európában tiltakozások sorát váltotta ki Ferenc József császár megtorlása, illetve Haynauról nem volt jó véleményen sem az európai sajtó, sem az akkori uralkodók. Amikor 1850-ben Londonba látogatott, hogy megnézzen egy sörgyárat, a munkások csapatokba verődve próbálták őt megtámadni és fenyegették. Ütötték és szeméttel dobálták, ám sikerült meglógnia a háborgók elől. Egy párizsi utcán is megtörtént vele hasonló. 

A tisztek lehetőséget kaptak utolsó óráikban szentgyónásra. Sujánszky György Euszták minorita szerzetes volt a vértanúk gyóntatója. Damjanich János tábornokot, aki ortodox vallású volt, átkeresztelte római katolikusra október 6-án, hajnalban. A gyóntató pap a kivégzéseket követően visszavonult, majd nem egész 30 évvel később meghalt. Az aradi vértanúk gyónási titkait pedig magával vitte a sírba.

Sikerült új dolgokat megtudnod az aradiakról? Másképp tekintesz rájuk? Bármit is válaszoltál most ezekre a kérdésekre, arra kérünk, hogy Te is emlékezz meg róluk. Csendesedj el egy picit, mondj egy imát, vagy gyújts meg egy gyertyát. 

Emlékezzünk ma együtt az aradi tizenháromra!

 

Forrásaim:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Aradi_v%C3%A9rtan%C3%BAk#Tov%C3%A1bbi_aradi_v%C3%A9rtan%C3%BAk
https://vasarnap.com/historia/5-erdekesseg-az-aradi-vertanukrol
https://mult-kor.hu/tiz-teny-az-aradi-vertanukrol-20211006